Výber z referencií spoločnosti WALS, spol. s r.o.

Rok realizácie Zákazka
2012-2016 MV SR – Rámcová dohoda
Upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov – 48 objektov
2017 MV SR rekonštrukcia kotolne v BB, 2 x 318kW
2017 Centrálny depozitár cenných papierov Bratislava – rekonštrukcia vnútorných priestorov (počas prevádzky, práce v noci a cez voľné dni)
2018 Ústav na výkon trestu Sučany – výmena okien a dverí
2019-2020 Úrad vlády SR – Rámcová dohoda
Maľovanie vnútorných priestorov – objekty v Bratislave (vrátane historických objektov)

Centrálny depozitár CP BA - rekonštrukcia vnútorných priestorov :

Centrálny depozitár CP BA – rekonštrukcia vnútorných priestorov

MV SR - rekonštrukcia kotolne :

MV SR – rekonštrukcia kotolne

Úrad vlády SR - maľovanie vnútorných priestorov :

Úrad vlády SR – maľovanie vnútorných priestorov

Ústav na výkon trestu Sučany - výmena okien a dverí :

Ústav na výkon trestu Sučany – výmena okien a dverí