Správa nehnuteľností

Našou snahou je, aby sme pre vás zabezpečili komplexný súbor služieb určených k správe budov a nehnuteľného majetku. Súčasťou chodu každej firmy je veľký počet procesov a činností, ktoré priamo nesúvisia s hlavnými aktivitami spoločnosti.

Preberieme prevádzkovú kontrolu nad technickým vybavením budovy a zabezpečíme preventívnu údržbu a opravy zariadení.

Cieľom je dosiahnutie čo najväčšej efektivity prevádzky vašej nehnuteľnosti pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov a vysokého komfortu vašej spoločnosti a vašich zamestnancov, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu.

Spolupracujeme so špecializovanými odborníkmi, ktorí sú zárukou špičkovej starostlivosti pre vašu spoločnosť. Vypracujeme pre vás podrobný prehľad vynaložených nákladov na správu nehnuteľnosti. Ponúkame silné technické zázemie, dlhoročné skúsenosti, profesionálny prístup a entuziazmus.

Kontakt pre zákazníkov WALS

Prečo si zvoliť kompletnú správu budov práve s nami ?

Prečo si zvoliť kompletnú správu budov práve s nami?

 • Poskytneme komplexné riešenie všetkých služieb na objekte

 • Nesieme zodpovednosť za chod celej zákazky

 • Jedna kontaktná osoba pre všetky činnosti

 • Nákladová optimalizácia jednotlivých služieb a dodávok

 • Jednotná koordinácia všetkých činností, subdodávateľov

 • Zaistenie vyššej kvality služieb

 • Preventívne riešenie možných problémov

Naša ponuka :

Naša ponuka:

 • pravidelná správa a údržba budov a technológií podľa požiadavky klienta

 • obsluha riadiaceho systému MaR

 • drobné opravy budov a vybavenia

 • pravidelný reporting

 • PO, BOZP

 • pasportizácia objektov, technológií, techniky, inžinierskych sietí a pozemkov

 • plánovanie investícií a prevádzkových nákladov

 • návrhy technológií smerujúcich k zníženiu dlhodobých nákladov na prevádzku

 • kontrola kvality vykonávaných prác zo strany dodávateľov

 • zhromažďovanie a archivácia kompletnej dokumentácie objektu a technológií

 • upratovacie práce – interné a externé

 • zimná údržba ciest a chodníkov v areáli

 • záhradné úpravy a údržba